Mainospalkki
Näin pääsi mukaan Tulosta

Näyttelyyn saivat rakentaa talon perheet itselleen sekä rakennusliikkeet tai talotehtaat esiteltäväksi tai myyntiin.

Projektipäällikkö Timo Ovaskainen kertoo näyttelyn toteutuksesta näyttelyn valmistelun aikana:

Katso videoesitys

Tonttien varaaminen omakotitalonäyttelyalueelta tapahtui seuraavasti:

 1. Tutustuminen omakotitalonäyttelyalueen varaussopimukseen, toteuttamissopimukseen, kauppakirjaan, kaavamääräyksiin, yleissuunnitteluehtoihin ja käynti tontilla tutustumassa alueeseen.
 2. Varauksesta kiinnostuneet ottavat yhteyden kunnan kiinteistösihteeri Merja Lounialaan, joka valmistelee
  sopimukset allekirjoitettavaksi.
 3. Petäjäveden kunnan puolesta sopimukset allekirjoittavat kunnanjohtaja Teppo Sirniö sekä hallintojohtaja Ulla Pietilä.
 4. Sopimuksien allekirjoittamisen jälkeen voi hakea tontille rakennuslupaa.

Rakennustapaohjeet ja asemakaavaselostus

Sopimusdokumentit

Oheisena Halkokankaan näyttelyalueen sopimukset ja tiivistelmät. Sopimusluonnoksia valmisteltaessa on lähdetty siitä, että tavoitteena oli valmis asuinalue kesällä 2009. Näyttelyssä oli mahdollista esitellä myös rakenteilla olevia kohteita esittelymielessä, mutta tästäkin oli kirjallisesti etukäteen sovittava Petäjäveden kunnan kanssa.

Rakennustontin varaussopimus Halkokankaan omakotitalonäyttelualueelta Lataa dokumentti PDF-muodossa

 • Sopimuksella tehdään varaus tiettyyn tonttiin ja varmistetaan, että tuleva perhe tai talotehdas voi aloittaa tontin
  rakentamisen suunnittelun ja rakennuslupahakemusten tekemisen.
 • Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tonttia ei markkinoida näyttelyn tai kunnan toimesta.

Petäjäveden omakotitalonäyttelyn toteuttamissopimus Lataa dokumentti PDF-muodossa

 • Sopimuksella sovitaan näyttelyalueella olevan talon rakentamisaikataulusta.
 • Sopimuksessa on esitelty ohjeita näyttelyyn varautumista varten sekä molempien sopimusosapuolten vastuita ja velvollisuuksia.
 • Sopimus purkautuu, mikäli näyttelyhanke ei toteutuisi.

Halkokangas tarkistettu kauppakirjamalli Lataa dokumentti PDF-muodossa

 • Sopimusdokumentti, jolla tontin uusi omistaja ja Petäjäveden kunta tekevät kaupan tontista.
 • Sopimuksella pyritään edistämään alueen rakentumista. Samalla pyritään välttämään Halkokankaan kohtuuhintaisia tonttien ostamista halvalla ja myymään edelleen kalliimmalla ilman neuvottelua kunnan kanssa. Samoin tavoitteen on edistää talojen valmistumista ajallaan. Tavalliseen aikataulussa tapahtuvaan rakentamiseen näillä ehdoilla ei ole varsinaista merkitystä.